Vestbygd dating, Vårt arbeid: The Proof Is In The Pudding


Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Sammendrag Prosjektet skal ha en særlig oppmerksomhet mot å samordne regionale initiativ knyttet til utbygging av en moderne infrastruktur for IT, slik at pris på IT-tjenester i ulike deler av Nordland er konkurransedyktig med de beste fylker i Norge. Breiband for kunnskap og vekst? I tillegg er dette en del av omstilling og nyskapningsinitiativet til Utviklingsprogram Nordland - Formålet med dette omstillingsarbeidet er å vestbygd dating til at omstillingsområdene får mulighet til økt satsing på nærings- og lokalsamfunnsutvikling.

single speed fjell

Arbeidet skal skape grunnl ag for en bredere næringsstruktur, slik at avhengigheten av en enkelt virksomhet eller næring blir mindre, og for et mer robust og omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn. Tilrettelegging for utvikling og knoppskyting i eksisterende næringsliv og eta blering av nye virksomheter er sentrale elementer.

Det samme er utvikling av gode bosteder og attraktive lokalsamfunn.

moelv single damer

Det primære stamnettet er allerede på plass i forbindelse med arbeidet utført i fase 1. Den videre utbygging vil derfor være av mindre karakter.

stange single menn

Utbyggingen vil som i fase 1 være basert på radio. Utstyret vil være forberedt for telefonitjenester så vel som internett og andre bredbåndstjenester.

stordal singeltreff

Antennemonteringene vil gi god lokal dekning i Vestbygda.