Utsira singel


Program for Siradagane. Informasjon til innbyggerne er en plikt vi har, men i hvilken grad og i hvilken form det skal komme ut, er det store uenigheter om. Noe av det jeg som ordfører for mest tilbakemeldinger på er at det er for lite informasjon, og når det kommer ut informasjon, så er det i feil kanal. En når ikke alle med lapp i postkassen, eller bare på Facebook, eller via Appen, eller med lapp på butikken og Siratun.

Så hva er løsningen? Noen savner Siralappen, men den er tidkrevende og noen vil ikke ha den tilbake. Tips mottas med glede. Jeg har stand på Siradagane, kom gjerne med ditt innspill der. Tidligere denne uka gav vi et utsira singel, etter ønske fra eldrerådet og andre, om opplæring i data generelt og Utsira appen på Biblioteket.

Ingen møtte. Fikk du ikke med deg at dette møtet fant sted, og kunne tenke deg å lære litt og få veiledning, så ta kontakt med Hildegunn på biblioteket, så ser vi om det er grunnlag for å sette opp et nytt etter sommeren. Rutebåten Utsira Noen har kanskje fått med seg at fylkesutvalget og -tinget nå har diverse saker angående Rutebåten Utsira til behandling.

utsira singel

For å ta litt av historien så jobbet vi i mange år for å få øke rutefrekvensen, "Sommer hele året". Ifikk kommunen beskjed om at dersom Utsira ville ha utsira singel avganger, måtte vi finne en kortere vei til land, for mer penger fikk vi ikke. Så kommunestyret den gang vedtok å utrede nytt anløp på Karmøy.

Kommunen gjorde sin del, mens når saken kom til Fylkeskommunen ble den lagt i en skuff og har ligget der frem til i dag.

De har ikke villet ta i saken, når synspunktene var så delte her på øya. I fikk vi et politisk skifte i fylket, vi fikk penger til å lage helårsrute og har hatt denne fra høsten Etter dette har vi ikke brukt mer energi på anløpssaken, utsira singel lot den ligge. I startet arbeidet med å utrede en ny båt eller bygge om eksisterende med hensikt om å redusere Co2 utsira singel NoX utslippene.

Styret landet på ombygging av eksisterende båt til batterielektrisk drift, og saken skulle vedtas i Generalforsamling før sommeren. Det blir den ikke. Prosessen har ikke vært enkel, og møte single i flakstad har hatt mange runder politisk.

Grunnlaget for å gå i gang med prosessen i det hele tatt, var for å posisjonere seg til båten skal ut på anbud i Men nå viser det seg at vi kanskje ikke har mulighet til å gjøre noe som helst. Etter sist møte med Fylkesordfører og samferdselsavdelingen i Fylket, stoppet prosessen opp.

De mener det vil være en konkurransevridende fordel for Rutebåten Utsira As at vi eier en båt som Rogaland Fylkeskommune finansierer.

Altså de kan ikke stille garanti for et nytt lån til ombygging av eksisterende båt. Så da utsira singel vi her, litt sjakk matt. Siste vedtak i Fylkesutvalget lyder: "overgang til fossilfri drift tas opp på et senere tidspunkt.

Det samme gjelder eierskap av MS Utsira og videre driftskontrakt for Utsirasambandet etter utløp av nåværende kontraktsperiode med Rutebåten Utsira AS Det vil si, administrasjonen i Fylket ville ha den debatten ut av verden, lande den, og innstilte på at båten skulle fortsette å gå til Haugesund, med service- og kolletivtilbudet som avgjørende faktor for valget. utsira singel

Hvis du søker vest i Single i nord norge har hombre single herramienta precio kommet til riktig sted.

Noe vi som har representert kommunen utsira singel dialogmøtene har stilt oss bak. Politikerne i fylket derimot ønsker ikke å ta den avgjørelsen helt enda, og vil utrede Karmøyalternativet videre. Vedtaket fra Fylkesutvalget lyder: "Eventuelt framtidig anløpssted på Karmøy utredes videre i samarbeid med Karmøy og Utsira kommune. Målet er kortere seilingstid som vil gi redusert energibehov og mulighet for økt frekvens.

Utsira skole Politikerne har vedtatt å videreføre mat i skolen. Tilbakemeldinger fra barn, foreldre og lærere har vært svært positive.

  • Aktuelt — Utsira kommune
  • Dating i kárá johka
  • Suverene Utsira
  • Trysil datingsider

Det er en god investering i våre barn for bedre læring og ikke minst for integrering og sosialisering. Ellers er det vedtatt flere delingstimer i 1. Det er stor forskjell på en 1.

utsira singel

Klassing, som i dag er år når de starter utsira singel skolen, og en 4. Det er utfordrende for både elever og lærere, så dette tror vi vil være positivt for alle. Vi håper de 5 som skal begynne til høsten får et godt første år med en myk overgang fra barnehage til skole. Samtidig vil jeg ønske våre 4 avgangselever lykke til på skole i byen, og velkommen hjem igjen : Opprusting av havnene i sør og nord Vi er svært fornøyde med oppgraderingen av havnene i sør og nord.

Det er gjort et godt stykke arbeid av entreprenørene. Det har, som alltid, vært et stort engasjement underveis, og mange venter på asfalt i sør. Fylkesmannen gav innsigelse på dette, og rådet veigrus. Vi får se hvordan det oppfører seg, og så sende en henvendelse på ny til Fylkesmannen på et senere tidspunkt om det blir nødvendig :.

Ellers kommer turister og gjester med gode ord om arbeidet som er gjort.

single norske kvinner søker menn vest-agder

Vi utsira singel også fjernet et "bed" utenfor Siratun. Dette har vært til irritasjon for mange i flere år, med et tre som aldri vokste seg stort og noen rufsete busker.

utsira singel

Vi får gå for blomster i krukker i istedenfor. Jeg blir å se på stand på Siradagane. Kom gjerne med gode ideer, tips og råd. Jeg tar med meg en forslagskasse, så kan du skrive det ned om du ikke vil si det til meg.

Håper alle får ei fin helg og støtter opp om Siradagane! Vi sees! Fjerning av fremmede arter i sommer Utsira kommune har stort fokus på fjerning av fremmede arter svarteliste-arter og bevaring av det opprinnelige vikinglandskapet som kystlyngheia vår representerer.

  1. Haugesunds Avis
  2. Алистра была зачарована их красотой и явно полагала, что именно это и хотел показать ей Элвин.
  3. Я знавал человека, который составил этот рисунок, -- сказал Хедрон.

Flere fremmede arter fra andre kontinenter er introdusert til øya vår. Enten ubevisst i jordmasser, singel og ballast, eller bevisst plantet for økonomisk vinning. Uten handling kan disse artene true det opprinnelige landskapet vårt, eller påføre oss store kostnader med fjerning i fremtiden. Sitkagran og parkslirekne truer med gjenngroing og andre arter som rynkerose som truer med å konkurere ut stedegne nyperoser, osv.

Utsira kommune har fått en del statlige midler til bekjemping av fremmede arter på Utsira.

I sommer skal utsira singel ansette en del ungdom innen naturforvaltning som har til oppgave med å fjerrne fremmedarter og restaurere landskapet vårt. Vi har oprettet et kart over ulike fremmedarter som har invadert øya vår. Kartet skal brukes i prosjektet som informasjon ut mot grunneiere og arbeidgjengen som skal jobbe selvstendig med naturforvaltning.

Kartet er ikke komplett og mye vil endres underveis, nye bestander skal inn og andre kan bli fjernet dersom grunneiere ikke ønsker fjerning av art, osv. Her er siste fremmedartsliste med oversikt over fremmede introduserte arter og hvordan vi kan bekjempe de ulike arter.

Utsira kommune vil konsentrere seg om fjening av all parkslirekne, og overkommelige villspredninger av rynkerose og sitkagran langs veg og i utmark. Større fjeninger av sitkaskog i hage og mark må avtales fjernet av lokale enrepenører.

To biler involvert, uvisst om det er perso… politietsorvest Haugesund Politiet har i kveld gjennomført promillekontroll på E, ved Toskatjørn. Totalt kontrollerte, ingen utslag. Seks førere fikk forenklet forelegg for mobilbruk. Det var sparkesykkelen som hadde kjørt inn i siden på bilen. Syk… politietsorvest Stavanger kl.

Kom gjerne med innspill på nye områder på egen eller andres eiendom eller innspill på allrede kartlagte områder. Kontakt: Epost post utsira.