Ulsteinvik pris på singel


Takstdato: Betongfundament på tilbygget areal. Grovbetong direkte på grunnen.

Pris på pukk, grus, singel og subbus

I eldste del er det innstøpt og hellelagt med naturstein. I et rom i kjelleren er det en åpning med en tildekket åpen brønn oppkomme. Grunnmur som tørrmur av naturstein. Spekkpusset innvendig og utvendig på synlige overflater.

Takrennenedløp er synlig av dreneringen. Det forventes drenering langs utsiden med stein, singel og perforerte rørsystem. Det kan ses et singlet parti langs østveggen. Grunnmuren over terreng langs veggen er fuktsikret og påstøpt.

Yttervegger med liggende maskinfalset tømmerplank. Eldre del har grovhugget liggende tømmerplank. Tømmervegger er tilleggsisolert utvendig. Tilbygg fra har isolert bindingsverk.

Trenger du hjelp?

Innvendig er flere vegger bevart ulsteinvik pris på singel eksponert tømmerplank i god kvalitet Utvendig liggende bordkledning. Vinduer med PVC-karmer og rammer. Glassfeltene har sprosseoppdeling.

  • Del på epost Det er år sidan industrieventyret starta for Ulstein og i dag er det storstilt feiring.
  • Pukk Singel Grus Møre og Romsdal - no har 21 treff

Profilert belistning. I kjelleren er det vinduer fra nyere dato med kobla glass, sprosser og med hvitmalte overflater. Velux takvindu med hvite trekarmer og ulsteinvik pris på singel, og med 2-lags forseglet vindusrute, på loftsstue. Luftestillinger, og spalteventil på overkarmen. Tofløyet ytterdør i PVC som hovedinngangsdør på bygningens vestvegg.

Døren har 2-lags glassfelt. Biinngangsdør fra på bygningens østvegg.

Strandabøskogen 22

Det er en sluttbehandlet tett profilert fyllingsdør. Inngangsdør til kjelleren på nordlig vegg er en innoverslående tett labankdør. Saltak av sperrer. Mellomrommet er trolig isolert med mm mineralull.

Elvestein og Elvesingel vasket Kulestein og hagesingel Miljøstein

Synlige sperrer. Fast bordundertak og med ventileringssjikt. Taktekking med skifertakstein som er montert på lekter.

ulsteinvik pris på singel

Omlegging er utført i Det er fastmontert en stige med plattform, mellom raft og skorsteinen for feiing. Takrenner og nedløp i aluminium.

ULSTEINVIK Movie

Utvendig natursteintrapp som en av to hovedadkomster til boligen. Leca røykpipe er montert.

ulsteinvik pris på singel

Pipen er kledd med skifer fasadestein i hovedetasje og i loftsetasjen. Det er fastmontert stige til taket, samt plattform for utførelse av feiing. Trebjelkelag som er opplagret på grunnmuren og vegger. Mellomrommet er noe isolert.

Alle bærende bjelker i hovedetasjen er synlige i innvendige tak. Golv av furu golvbord som er behandlet med golvolje.

ulsteinvik pris på singel

Det er utført en avskjæringsgrøft i terrenget langs østsida. Dette for å lede bort overflatevann i terrenget. Yttervegger av liggende tømmerplank, som er utvendig kledd med liggende bordkledning. Vinduer av ny dato, med hvite karmer og rammer,to lags forseglede vindusglass, og med sprosser. Inngangsdøren er en labankdør. Takkonstruksjon med sperrer og fast undertak. Taktekking med skifertakstein lagt på undertaket.

Dekorstein, Hagesingel, pukk, settesand, bark

Innvendig er det tregolv, åpne himlinger, og ikke spesiell innredning. Utvendig kledd med stående låvepanel. Det er satt inn et enkelt vindu, og en sidehengslet labankdør.

Takkonstruksjon med sperrer. Taktekking med bølgeblikk. I tilknytning til uthuset er det en liten terrasse der det er plassert en vedfyrt badestamp Følgende har fått tilstandsgrad 2 av takstmann: - Direkte fundamentering: Fundamentering på god byggegrunn.

Naturlige riss eller sprekker på grunnmuren av naturstein er observert. Det observeres fuktopptrekk i golvet noe som er normalt i et ikke fuktsikret golv. Det anbefales å spekkpusse utvendig natursteinmur for å verne grunnmuren og hindre luftlekkasje gjennom muren. Pussing av muren vil i stor grad hindre skadedyrangrep. Det må ikke forventes komplett vern mot skadedyr. Tilstandsgrad settes utifra alder. Nedløp fra vestveggen er ført til et avløpsrør.

Stor tru på 100 nye år for Ulstein

Eier opplyser at det i ble drenert langs grunnmuren langs østveggen. Det ble i tillegg utgravd en avskjæringsgrøft i terrenget øst for boligen. Innvendig fuktsøk i kjelleren viser normalt fuktinnsig langs natursteingrunnmuren, for den delen som er under utvendig terreng. Normal slitasjegrad. Tilstandgrad utifra alder. Taktekking i god stand. Fuktsøk ga normale verdier. Det observeres at skifersteinen på taket er noe ufagmessig utført.

Det har forekommet løse steiner i følge selger. På utvendig trapp mangler rekkverk. Bjelker i kjelleren er behandlet med påsmurt insektmiddel som forebyggende tiltak i følge selger. Det observeres ikke aktive borrebiller.

  • For stabilt underlag, anbefaler vi ECCOgr.
  • Pris på pukk, grus, singel og subbus - Pukk og grus - Veidekke i Norge

Dørterskel er ikke forhøyet med tett system. Rommet er i generelt god tilstand for øvrig. Normal slitasje.