Skogn dating site


Planovergang-tiltaket er et trafikksikkerhetstiltak, single damer åmot omfatter bygging av en midlertidig overgangsbru, som er rettet mot gang- og sykkeltrafikk.

datingsider i gloppen singel i elnesvågen

Hensikten med overgangsbrua er å stenge dagens planovergang på Skogn km 75, Nordlandsbanen for gang- og sykkeltrafikk, slik at planovergangen kun er forbehold biltrafikk. Entreprisen omfatter ny overgangsbru over skogn dating site, tilpasning mot FV og Mønsterhaugvegen og permanent stengning av eksisterende planovergang for myke trafikanter på Nordlandsbanen ved Skogn sentrum.

enslig i hof sør-aurdal single klubb

I tillegg omfatter arbeidene frilegging, ivaretakelse og tilbakelegging av alle kabler og ledninger, samt planlegging av disse arbeidene. Alle arbeider skal utføres i henhold til føringer i vedlagte geotekniske rapport.

single speed solund single jenter i sømna

Gangbrua er planlagt som en fagverksbru av stål med 11 punktfundamenter. Brua skal konstrueres slik at den kan tas ned og gjenbrukes på andre plasser. Bunnprisbygget på østsiden av jernbanesporet er planlagt utbygd i løpet av høsten Utbygging er planlagt i retning av ny overgangsbru.

sortland singelklubb lakselv singelklubb

Det må påregnes et samarbeid med entreprenør som skal utføre oppdraget med tilbygget på Bunnpris. Utgravingen og støpearbeider skal skje i togfri periode Montering av bru og brusøyler utføres i hvite luker etter avtale med byggherre. Response deadline CET :.

dating i åmli single menn i fyresdal