Singel i finnøy. Generell info


4160 Finnøy

Men de tok ikke med traktorkjøring med tilhenger. Jeg satt i 6,5 timer og noterte da de mottok singel til produksjon av betongelementer: Det ble kjørt traktorlass rett forbi huset vårt, sier Jan Evan Vestbø.

Fylkesmannen har varslet mulig omgjøring av vedtaket som gir Finnøy Betong klarsignal til å utvide. Dette blir ikke omgjøring av vedtaket i den forstand, dette vil bare være tilleggsinformasjon som må inn i tillatelsen.

Jeg har skrevet mange litt tristere sanger tidligere, men da jeg kom i studio den dagen var jeg veldig lykkelig, sier Rikke. Singelen heter «A Lovely Day» og stråler av god stemning, pop og tallsstil. Radiolistet Musikkvideoen ble sluppet første juli, og der spiller Tommy Frevang kjæresten til Rikke. Singelen er spilt inn i Atlantis Studio.

Naboer protesterer mot utvidelse av industri Finnøy: Arbeidsplasser trumfer landbruksjord og naboer Full fart i Finnøy betong Bedriften begynte i det små isom tilleggsnæring i landbruket, og har nå 25 ansatte og 60 millioner kroner i omsetning. I forbindelse med tap av et midlertidig lagerområde på Ladstein, søkte bedriften om å få utvide på Flesjå, hvor den har blandeverk og produserer betongelementer.

singel i finnøy sunnfjord single

Kommunen gav tillatelse til midlertidig omdisponering av 2,2 dekar dyrket mark, slik at betongfirmaet kan sette opp en 9 meter høy og 26 meter lang forlengelse av en eksisterende lagerhall. I tillegg er det gitt tillatelse til å lagre betongelementer.

singel i finnøy speed dating norway tvedestrand

Det skal etter planen settes opp støygjerder rundt området. Vestbø og Sturle Løvås påklaget kommunens vedtak.

singel i finnøy samnanger online dating

De argumenterte med at virksomheten fører til store ulemper i form av støv- og støyplager. I tillegg viste de til at lastebil- og anleggstrafikk på de smale veiene på Finnøy utgjør en trafikkfare.

Annonseinformasjon

De framholdt også at tiltaket i realiteten er en varig nedbygging av landbruket, og at slike utvidelser må skje med reguleringsplan, ikke dispensasjon. Tidligere i mars stadfestet Fylkesmannen vedtaket til kommunen på noe endrede vilkår. Det ble gitt dispensasjon med 5 års varighet, forutsatt nødvendig løyve for adkomst fra Statens vegvesen. Etter 5 år må singel i finnøy foreligge godkjent reguleringsplan eller så må området tilbakeføres til landbruk.

singel i finnøy pris på singel i sandsli

Konklusjonen var at utvidelsen ikke vil føre til slike ulemper med støv, støy og trafikk som naboene er redde for. Blant annet slipper Finnøy Betong å flytte betongelementer til lageret på Ladstein, slik at det i realiteten blir mindre trafikk enn før.

Turer og aktiviteter — Stavanger Turistforening

Fylkesmannen satte som vilkår at tungtrafikken maksimalt skal være 6 tunge kjøretøy i døgnet, og maksimalt 10 inntil seks ganger i året. Ny klage Selv om vedtaket egentlig var endelig, protesterte naboene nok en gang på grunn av traktorkjøringen - og de varslet saken vil bli sendt til Sivilombudsmannen.

For at traktor med tilhenger skal regnes som tungtrafikk, må totalvekten være over 3,5 tonn eller lengden over 5,6 meter. Fylkesmannen har bedt om en tilbakemelding på om singel i finnøy traktorer med tilhenger som brukes av Finnøy betong faller inn under begrepet tungtrafikk, eller ikke.

singel i finnøy dating i innbygda

Uavhengig av om traktor er å regne som tungtrafikk eller ikke, så mener Fylkesmannen at støy fra traktorkjøring er en relevant støykilde for naboene, og at dette bør være inkludert i støyrapporten. Finnøy Betong har tenkt å ferdigstille lagerhallen rett over påske. Hvert år kommer det cirka 30 båtlass med sand, grus og singel til produksjonen.

singel i finnøy gay dating i gratangen

Hvis traktor med henger er tungt kjøretøy, så må det med i vedtaket. Jeg ser ingen dramatikk i dette, sier Lars Jøran Flesjå.