Nesoddtangen enslig


Abonner på tilsvarende stillinger Stillingsmatch Nesodden kommune ligger vakkert og landlig til med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden.

nesoddtangen enslig

En attraktiv bokommune med god og rask kommunikasjon til Oslo og Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og et godt skole- og barnehagetilbud.

nesoddtangen enslig

Vi er ansatte, og leverer avanserte tjenester med krav om god service og høy kvalitet. Tiltredelse snarest.

nesoddtangen enslig

Nesodden kommune ønsker å ta imot flyktninger og tilrettelegge for et samfunn preget av mangfold. For å styrke kommunens arbeid med integrering, har kommunen etablert en egen virksomhet, Integrering og mangfold, som samler de mest sentrale tilbudene til flyktninger: Flyktningtjenesten, bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige og Introsenteret.

nesoddtangen enslig

Oppfølgingsteamet for enslige mindreårige bosetter og følger opp enslige mindreårige i hybeltiltak. Det gjelder ungdom som har flytter ut fra bofelleskap når de er 18 år og ungdom som er plassert i vertskapshybel rett fra mottak nesoddtangen enslig de er 16 år.

nesoddtangen enslig

I skal teamet også etablere familiehjem. Systematisk miljøterapi og veiledning står i sentrum i oppfølgingsarbeidet. Vi trenger nå en leder for Oppfølgingsteamet for enslige mindreårige.

nesoddtangen enslig