Hurum enslig


Frankrikes president Emmanuel Macron varslet torsdag formiddag at landet sammen med Tyskland om kort tid ville kunngjøre en «koordinert respons».

Integrering i Norge

De ble evakuert fra Lesbos onsdag og fløyet til det greske fastlandet, der de nå er innkvartert på hoteller og på annet vis.

Nyheten kommer i en tid med heftige diskusjoner internt i EU om hvordan landene skal forme en ny, felles politikk for å håndtere flyktninger og andre migranter.

Onsdag og torsdag brøt det ut branner i Moria-leiren på den greske øya Lesbos.

hurum enslig

Brannene har tilspisset en allerede svært vanskelig situasjon i leirene. EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen måtte i vinter rykke ut etter at Tyrkia åpnet grensene til Europa.

Nå har hun fått en ny krise i fanget.

Abonnement

Brannen i Moria-leiren krever både kortsiktige og langsiktige tilbake fra EUs side. Øverst på dagsordenen: Forslag til en ny migrasjonspakt. Dublin-konvensjonen har klappet sammen Krangelen har i praksis pågått siden migrasjonskrisen i Med den klappet også dagens asylsystem, kalt Dublin-konvensjonen, sammen. Ordningen sier at migrantene kun kan søke asyl i det første landet de ankommer.

Systemet har lagt en tung bør på landene som utgjør EUs yttergrense på sørflanken av Europa: Italia, Hellas og Spania.

hurum enslig

I et forsøk på å avlaste landene i Sør-Europa, startet EU arbeidet med en ny avtale om en mer rettferdig omfordeling av migrantene. EUs opprinnelige forslag var å innføre et system med bindende kvoter mellom medlemslandene. Men da startet problemene.

Relaterte emner

De østeuropeiske landene, Polen, Ungarn og Tsjekkia, nektet plent å delta i et slikt system. Italia var like steile. Dermed blokkerte de en mulig enighet. Om to uker vil EU gjøre et nytt forsøk, men ambisjonsnivået er senket.

Oversikter

Det viktigste blir å få på plass en ordning som regulerer og fordeler ansvaret for hvem som skal hurum enslig asylsøknader. Fakta Dublin-konvensjonen Dublin-konvensjonen fra inneholder kriterier for hvilken stat som er ansvarlig for behandling av asylsøknader.

Artikkelen er over 5 år gammel Et omsorgssenter for seks enslige mindreårige flyktninger kan bli en realitet i Hurum. Hurum kommune ble i november underrettet om den planlagte driften av omsorgssenteret for flyktningbarn under 15 år. Men nå skal planene foreløpig være lagt på is. Men det kan bli aktuelt på et senere tidspunkt, sier daglig leder Lena Braathen til RHA som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om saken på grunn av taushetsplikt.

Norge sluttet seg til samarbeidet i Dublin-konvensjonen ble i erstattet av Dublin II-forordningen. Asylsøknader hurum enslig behandles i single kvinner i bryne landet asylsøkeren hattfjelldal singeltreff ankommer.

Formålet med ordningen er å hindre at asylsøkere blir henvist fra en stat til en annen uten å få søknaden sin behandlet, og at asylsøknader som blir fremmet i flere medlemsstater, må behandles av mer enn én stats myndigheter.

Nå hurum enslig man i stedet om «tvunget solidaritet», selv om diplomater i EU-systemet rister på hodet over begrepsbruken.

hurum enslig

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil om tre uker gjøre et hurum enslig forsøk på å stable på beina en migrasjonspakt for Europa. Svært få tror EU vil lykkes. I klarte Tyskland og Frankrike å stable på beina det de kalte en «allianse av villige» — EU coalition of the willing.

Men fortsatt er det kun halvparten av EUs medlemsland.

Dublin-konvensjonen har klappet sammen

Den skjøre avtalen med Tyrkia På toppen av dette har EU inngått en både kontroversiell og skjør avtale med Tyrkia. I mars ble EU og Tyrkia enige om en avtale der Tyrkia fikk løfter om tre milliarder euro i støtte mot å begrense tilstrømmingen av flyktninger og andre migranter til Europa. EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, fløy over det kaotiske grenseområdet mellom Tyrkia og Hellas da grensene ble åpnet i februar Hun hadde også krisemøter på bakken med blant annet Hellas statsminister.

Tyrkia skal bruke pengene på flyktningene som oppholder seg i landet. Over tre millioner syrere har registrert seg som flyktninger i Tyrkia. Avtalen innebærer at migranter som hurum enslig tatt seg til Hellas fra Tyrkia og som ikke har grunnlag for å søke beskyttelse, umiddelbart skal sendes tilbake til Tyrkia.

Tips Adresseavisen

For hver syrer som returneres, skal en syrer hentes fra Tyrkia og bosettes i EU. Vis mer Men i februar i åpnet Tyrkias president Recep Erdogan grensene til Europa i protest mot det han mente var brudd på avtalen fra EUs side.

Han mente EU ikke hadde betalt det avtalen tilsa at de skulle. EU-ledere ble rasende og mente Erdogan drev utpressingmed migrantene som en kynisk brikke i spillet. Men også i denne saken er EU delt i synet på hvordan man skal svare på Erdogans trusler.

Ekstraordinært toppmøte

Som vanlig var Tysklands Angela Merkel mest vennligsinnet innstilt til å åpne pengesekken. Hun mener EU må bevilge nye milliarder for å dempe krisen.

hurum enslig

EU nekter å forhandle med «pistol mot tinningen». Men Tyrkias president har gode kort på hånden.

hurum enslig

Trenger mer enn kortsiktig solidaritet Etter brannen onsdag var EU raskt på banen og tilbød både millioner av euro hurum enslig hjelp til å relokalisere og gi migrantene midlertidig husly. EU-kommissæren med ansvar for migrasjonspolitikken, svenske Ylva Johansson, sa at EU allerede har vedtatt å finansiere relokaliseringen av foreldreløse barn og ungdommer fra leiren. De barna ble allerede onsdag fløyet vekk fra Lesbos og er nå i en leir nord i Hellas.

Johansson gjentok også at Hellas, med finansiell hjelp fra EU, har halvert antall migranter i leiren de siste seks månedene -fra Les også.