Hamarøy  enslig, Du er her:


hamarøy  enslig

Tilflytting og bolyst i Hamarøy Tre prosjekt som skal bidra til økt tilflytting og bolyst i Hamarøy kommune. Hamarøy har tre fokusområder for å rekruttere nye innbyggere.

  • Ledige stillinger i Æventyrlandet Det er spennende tider i Hamarøy - bli med på laget!
  • Pris på singel i hå
  • Tilflytting og bolyst i Hamarøy – Distriktssenteret
  • Oppsummert Beskrivelse av eksempelet Kommunen, med sine innbyggere, har over 16 år bosatt rundt enslige mindreårige flyktninger og har etablert Hamarøy internasjonale senter.
  • Odda datingsider
  • Inntil % stilling som miljøterapeut () | Hamarøy kommune

Kommunen deltar i det fylkeskommunale Prosjekt tilflytting med et særlig fokus på integrering av innvandrere og andre tilflyttere. Hamarøy kommune har profilert seg blant annet gjennom et arbeid med enslige, mindreårige flyktninger. Bulystprosjektet Hamarøy — den friskeste kommunen i landet tar utgangspunkt i at Hamsunsenteret skal legge til rette for en kulturbasert næringsutvikling, og arbeide med folkehelse og stedsutvikling.

hamarøy  enslig

De vil blant annet tilrettelegge for boligbygging, kulturopplevelser og et aktivt forebyggende folkehelsearbeid for å ble et mer attraktivt bosted. Prosjektet fikk tildelt 2 i bulystmidler i Tilflyttingsbygda Finnøy er et arbeid for å skaffe hus til tilflyttere.

hamarøy  enslig

Potensielle tilflyttere blir kontaktet og introdusert til bygda. Det vektlegges å inkludere hamarøy  enslig innbyggere i fellesskapet.

hamarøy  enslig

Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg ». Arbeidet med tiltakene er integrert som en del av eksisterende stillinger og drives i regi av grendelag o.

hamarøy  enslig