Enslig i vestre slidre


enslig i vestre slidre

Nå er deler av mottaket i ferd med å bli vasket og ryddet og satt i stand igjen. UDI etablerer et mottak for enslige mindreårige flyktninger. Det skal få 50—54 plasser, og kan være driftsklart Fra før er det klart at Dokka vil få et mottak for enslige mindreårige med 36 plasser og oppstart I tillegg har UDI lyst ut plasser.

enslig i vestre slidre

Disse skal fordeles på fire fylker. Det er kommet inn sju tilbud. Av disse ligger ett i Vestoppland.

enslig i vestre slidre

Dette gjelder mottaket i Vang, som er i drift, og som har en avtale som går ut ved årsskiftet. De søker enslig i vestre slidre fornyet avtale. Det har vært spekulert i om flere mulige lokaler skal tas i bruk som mottak. Men Kjelstrup sier at det ikke foreligger noen nye søknader, ut over forlengelsen i Vang.

enslig i vestre slidre

Vil ikke spekulere Hvorvidt det kan komme enda flere flyktninger og dermed flere mottak, vil ikke Kjelstrup spekulere i. Strømmen av nye flyktninger har ført med seg uvanlig mange enslige mindreårige.

enslig i vestre slidre

Hun ønsker ikke å si noe om hvorvidt hun tror denne situasjonen vil avta. Etnedal mottak på Tonsåsen er i dag et avlastningstransitmottak for enslige mindreårige. Kjelstrup sier at dette mottaket kan gå tilbake til ordinært mottak for voksne og familier, dersom situasjonen med enslige mindreårige endrer seg.

enslig i vestre slidre

Les mer om:.