Enslig i tvedestrand. Integrering i Norge


I går ble planene presentert for Tvedestrand kommune. Jørgensen er oppvokst i Molde, men begge foreldrene er fra Tvedestrand. Hver sommerferie tilbinger han i kommunen. Mottak med 40 plasser Sammen med representater fra UDI presenterte han i går planene for ledelsen i Tvedestrand kommune.

Tvedestrand - 4213 (Agder)

Jørgensen forteller at det finnes to typer asylmottak; ordinære mottak med rundt plasser, der bemanningen er på mellom seks og åtte årsverk, og egne mottak for enslige mindreårige.

Det er det sistnevnte som er aktuelt på Englegaard. For denne aldersgruppen kreves det noe mer enn et rent botilbud.

enslig i tvedestrand

Vi snakker om et omsorgstilbud i tillegg. På et slikt mottak vil antall årsverk ligge på 15 - Det vi ønsker å etablere i Tvedestrand, er altså et lite mottak med mange arbeidsplasser, sier Jørgensen.

I vårt selskap, med over ansatte, er over halvparten selv innvandrere.

enslig i tvedestrand

Dette er altså en enslig i tvedestrand arena for å gi arbeid til nye landsmenn. Dessuten trenger vi den språkkompetansen mange av enslig i tvedestrand har.

  • Pris på singel i sandnessjøen
  • Registrer deg i CV-database Link drifter i dag 20 mottak i Norge, 13 av disse er mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
  • Почему вдруг Коллистрон.
  • Спросил Олвин, когда немного опомнился от изумления.
  • Røst datingsider
  • Moelv single damer

Stor økning Det generelle bildet er at antall asylsøkere har gått litt ned så langt i år. Når det gjelder enslige mindreårige er imidlertid utviklingen stikk motsatt. Mens det tidligere kom to - tre om dagen, ble det plutselig 15 om dagen.

Med slike ankomsttall trenger UDI å etablere minst to mottak i uka, understreker Jørgensen. Nå er det opp til kommunen hvordan de vil forholde seg, legger han til.

Oversikter

Må ha helse- og skoletilbud Et asylmottak for enslige mindreårige vil nemlig også involvere Tvedestrand kommune. Det kan også dreie seg om oppfølging fra barnevern, sier Jørgensen, som opplyser at UDI gir et vertskommunetilskudd. Jørgensen understreker at Link AS ikke har lyst til å starte opp dersom de skulle møte sterk motstand. Link AS har allerede blitt enig med huseier Celine Thommesen om en leieavtale, og ønsker å starte umiddelbart.

enslig i tvedestrand

Vil gi et svar neste uke Ordfører Jan Dukene sier kommunen nå vil single speed sandøy en del formaliteter knyttet til henvendelsen. Les mer om:.

I fjor var veistrekningen fra Tvedestrandsposten og ned til brygga sommerstengt. Også i var gata stengt for kjøretøy i sommerukene. Venstres Line Mørch gikk tirsdag kveld imot å gjenta dette i år. Hun ville ikke imøtekomme søknaden fra Tvedestrand næringsforening og Bokbyen.