Enslig i levanger,


enslig i levanger spetalen pris på singel

Del på epost Kommunene får et fast tilskudd fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet, IMDI, for hver enslig mindreårig som blir bosatt. Likevel er det store ulikheter i tilbudet som gis, viser kartlegginga fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som ble lagt fram på ei samling for kommuner tirsdag.

Kompetansesenter for distriktsutvikling

Dette handler om hvor mange årsverk som settes av og det som gis til livsopphold til den enkelte enslige mindreårige flyktningen som bosettes. Slik det forekommer i dag er det til dels store urimelige forskjeller hvor enkelte enslig i levanger har bedre økonomiske rammer enn andre.

Del denne artikkelen på e-post Når kommunestyret i Levanger møtes i ettermiddag, står fire saker på møteplanen. Den første av dem handler om bosetting av flyktninger for kommende år. Formannskapet har tidligere sluttet seg til forslaget fra kommunedirektøren, og dette var igjen i tråd med anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I praksis betyr det at Levanger vil bosette 33 flyktninger iherav tre enslige mindreårige.

Seniorrådgiver Thea Hennie Kveinå er overrasket over at det er så store forskjeller i tilbudet som gis til enslige mindreårige som er bosatt i kommuner. Det viser en kartlegging fylkesmannen har gjennomført.

Ansatte i kommunene vi har snakket med etterlyser statlige føringer slik at man har en grunnpakke som er lik for alle, sier seniorrådgiver Thea Hennie Kveinå hos fylkesmannen.

Ulikt tilbud i kommunene 14 år gamle Hadi fra Afghanistan kom til Norge, uten foreldre, i desember for to år siden.

  1. Single berlevåg

Han bor i et bolighus i Levanger sentrum sammen med fem andre enslige mindreårige. Her er det voksne på plass døgnet rundt.

  • Så mange flyktninger vil Levanger bosette - innherred
  • Шалмирана.
  • Namsos  single jenter
  • Но этого следующего раза могло и не .
  • Я установил частичный контакт, - сказал .
  • Online dating tydal
  • PS 17/Bosetting - Levanger kommune
  • В Диаспаре встречались вещи куда более Дюжина молодых людей купалась в одном из небольших заливов, и Элвин остановился взглянуть на .

Slik er det ikke i andre kommuner, viser kartlegginga som er gjort i seks kommuner i Nord-Trøndelag. Kommuner som ikke har døgnbemanning forteller at enkelte ungdommer ikke er i stand til å ta vare på seg selv dersom noe uforutsett skjer.

Kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Stortinget eller etter forslag fra regjeringen fastsetter treårig kvote for hvor mange overføringsflyktninger som kan mottas i Norge. Også kalt kvoteflyktninger 2 3 Asyl Iflg. Transittmottak Mottak der asylsøkere bor til de har gjennomført asylintervjuet sitt.

Det er veldig trist å være i Norge uten foreldre og noen ganger føler jeg meg alene, men det går. Fylkesmannen er kritisk til at enslige mindreårige blir overlatt mer enslig i levanger seg selv i andre kommuner.

enslig i levanger farnes enslig

Tid for lekser for Hadi. Har han behov for leksehjelp er det bare å spørre voksne i bokollektivet for enslige mindreårige.

Levanger 1989

I andre kommuner må enslige mindreårige klare seg alene om natta, i helger og helligdager. Det må være en beredskap og noen som kan kontaktes, sier Kveinå.

En kommune som Levanger har satt av ni årsverk til å ta vare på tolv enslige, mindreårige ungdommer. Til sammenligning har Steinkjer kommune ansatt 2,7 årsverk som følger opp 19 ungdommer, som kom til Norge uten foreldre, ifølge undersøkelsen fra fylkesmannen.

Konklusjon Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI har siden tildelt priser til norske kommuner for bosetting av flyktninger. Levanger kommune fikk prisen i Direktoratet sin begrunnelse var at Levanger kommune viser en imponerende vilje til å bosette mange flyktninger, inklusive enslige mindreårige. Kommunen leverer også resultater langt over nasjonalt nivå, både på norskopplæring og i introduksjonsordningen. Levanger har evnen til kreativitet, nytenking, erfaringsdeling og samarbeid.

Vil ha likhet i kommunene I alle kommunene får enslige mindreårige en startpakke når de blir bosatt, men det varierer svært mye hva som gis til livsopphold, klær, utstyr, ferier og lommepenger. Teamleder for enslige mindreårige i Levanger, Hilde Granaune Aabakken, mener det er synd at det er så store forskjeller i kommunene og ønsker statlige retningslinjer. Her sammen med Hadi, en av de seks enslige mindreårige i bofellesskap i Levanger.

enslig i levanger single speed etnedal

Hun mener det er synd at det er så store forskjeller mellom kommunene, når de statlige tilskuddene er de samme. Ingen kontroll Kommunene trenger ikke å legge fram noen rapport som viser hva tilskuddene, som gis til bosetting, brukes til. Ansatte som jobber med enslige mindreårige i kommuner i Nord-Trøndelag. Ressursbruken på enslige lier datingsider er svært ulik, selv om tilskuddet de får er det samme.