Enslig i kvalsund, Hammerfest er rett under nordlysovalen


Geografi[ rediger rediger kilde ] Porsanger kommune dekker km² og har innbyggere. Kommunen omkranser Porsangerfjordensom er Norges fjerde lengste med sine km.

Tamsøya ytterst i fjorden og Reinøya sør for Børselv er de to største øyene i Porsangerfjorden. Videre innover finner vi et mylder av små øyer, holmer og skjær i et område med rikt fugleliv, i det som blir kalt verdens nordligste skjærgård. I Porsanger finnes også hundrevis av innsjøer som hovedsakelig inneholder ørret og røye. Porsanger kommune har 3 store lakseelver, StabburselvaLakselva og Børselva.

Stabburselva ligger omkranset av verdens nordligste furuskog i Stabbursdalen nasjonalpark.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE - PDF Free Download

Lakselva har en rik gråolderskog langs nedre deler og Børselva med sitt klare vann skjærer seg gjennom Silfarjuvet. På vestsiden av fjorden ligger Stabbursdalen nasjonalpark. Stabbursnes naturreservat innehar et av Nordens største trekkfuglområder med mange sjeldne fuglearter. Reinøya naturreservat er vernet for sin spesielle flora og geologiske formasjoner, Skoganvarre naturreservat forr sin gamle furuskogmens Børselvosen og Viekker naturreservater er vernet for sine unike våtmarksområder.

Strandlinjene, med merker etter bølgeslag, det såkalte ytre Porsangertrinnet, oppstod da isen begynte å trekke seg tilbake for ca. Det er få plasser man kan se landhevingen så klart som ved Roddines.

Overformynderiene blir historie – vergene består

Denne severdigheten er i dag vernet. En annen kjent turistattraksjon er Trollholmsund med «trollformasjoner» i dolomitt. Denne Porsangerdolomitten er en over meter tykk lagpakke som forekommer omkring indre Porsangerfjord. Særegent for Porsanger er kommunens mange «gáissáer».

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

Porsanger har mange fjelltopper på over meter, det høyeste er Čohkarášša med moh. Berggrunnen består hovedsakelig av gneiskvartsittskifermeta basalt og dolomitt. Porsangerdolomitten i Finnmark er en meget stor ressurs, men kvaliteten er for dårlig til å utvinnes som Industrimineral.

I grunnfjellet er det funnet gullplatina speed dating i fossbergom, palladiumkobber og nikkel. Dette er i perioden eldre steinalderogså kalt komsakulturen — år f.

Det er funnet 10 «komsaboplasser» langs Porsangerfjorden. Arkeologene har av ulike årsaker vært tilbakeholdne med å knytte steinaldersamfunnene i Finnmark til samisk etnisitet. Funnmateriale fra om lag Kristi fødsel og utover, kan likevel med stor grad av sikkerhet sies å være av samisk opprinnelse.

Det arkeologiske funnmaterialet fra samisk jernalderfra år 0 til e. Kr, peker i retning av at samene hovedsakelig var bærere av en veidekultur.

Vi tar ditt personvern på alvor

Porsanger var rikt på ressurser. Det var rike beitemarker for rein på vidda og i dalene. Det var også mengder av rype. I Stabbursdalen og øverst i Lakselvdalen landet fantes tømmer til båter og jekter. På øyene, da særlig Tamsøyavar det store mengder multebæregg og dun. I elvene og innsjøene var det rikelig med fisk som laksørret og røye.

Se nordlyset i verdens nordligste by Hammerfest

Porsangersamenes flyttinger baserte seg på at de om våren fulgte fjord torsken utover mot kysten, hvor de samtidig kunne utnytte den torsken som fetsund singelklubb inn mot land fra Barentshavet. I Porsangerfjorden var spesielt sel og nise viktige jaktobjekter. Pomorhandelen enslig i kvalsund til var av stor betydning for tilgang på blant annet mel vinterstid for befolkningen.

Melet ble byttet mot fisk, særlig sei. Tre single damer åmot møtes[ rediger rediger kilde ] Bjørnevatn singelklubb til var området nesten utelukkende et samisk område. Enkelte samiske navn, som for eksempel Máhkarávju Magerøyakan være innlån fra urnordiskdet vil si fra tida før ca.

single menn i farnes

Porsanger, som er et nordisk ord, består av to ledd: Pors - og -angr. Den kvenske enslig i kvalsund kom til Porsangerfjorden hovedsakelig fra Tornedalen i Sverige på tallet og frem til begynnelsen av talletselv om det i området har vært bosatt kvener også før tallet.

Spesielt enslige kvenske mannfolk bosatt seg i området etter at de giftet seg med samiske jenter. Giftemålet over landegrenser har vært vanlig på Nordkalotten. Nykommerne på tallet var nybrottsmenn som bosatte seg i området for å dyrke jord.

Noen innvandrere kan betraktes som flyktninger fra krig og sult. I språk og skikker holdt kvenene seg mye til sjøsamene. De kvenske innflyttere fikk enslig i kvalsund i de samiske bruks- og ressursområdene gjennom inngifte, og ved å framstå med en tilnærmet sjøsamisk kulturell profil.

En av grunnene til at kvenene ble ønsket velkommen, var at de ikke slo seg i lag med nordmennene, men i samiske miljøer hvor folk betalte skatt skålevik singeltreff kongen. Dette var finneskattensom innflyttede nordmenn ble fritatt fra. Likevel var disse befolkningene bosatt i hver sine områder. Vestlige enslig i kvalsund av Porsanger har vært preget av samisk kultur og språk, mens Ytre Billefjord og Børselv har vært kvenske bygder.

I tillegg har de fleste i Lakselv og Brennelv hatt kvensk opprinnelse. Folketellingen fra forteller at i Børselv bodde kvener, 18 samer og 2 nordmenn, mens i Lakselv bodde kvener, 38 samer og 8 nordmenn. Av hele kommunens 1. I de første tiårene av tallet begynte den norske befolkningen å vokse i kommunen.

Den fremste årsaken til dette er at flere av de kvensk- og samiskættede begynte å beskrive seg som norske. For det andre trengte bygda embetsmenn, lærere, prester, leger, handelsmenn, veioppsyn, skogsoppsyn og andre med viktige stillinger i kommunen, og med få unntak var disse nordmenn. Dermed utgjorde de også storparten av tilflytterne. I krigsårene var på det meste 70 mann i Porsanger.

Dette var både tyske soldater og russiske krigsfanger. I løpet av krigen bygde tyskerne ut store festningsverker. De anla også flyplassen der den ligger i dag.

Porsanger – Wikipedia

Ennå finner man rester av bunkere rundt om i kommunen. I ble Finnmarks befolkning tvangsevakuert til Sør-Norge, og nesten hele bebyggelsen i Porsangerområdet brent av tyskerne i påvente av en russisk invasjon. Finnmark ble gjenoppbygd etter krigen med god hjelp av den amerikanske Marshallplanen. Ifølge historikeren Arvid Petterson mistet forholdsvis mange i kommunen livet under krigen.

Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv.djvu/130

Kultur[ rediger rediger kilde ] Porsanger kommune har et stort og bredt aktivitetstilbud for sine innbyggere. Det er rundt aktive lag og foreninger i kommunen. Tilbudet strekker seg fra musikk og teater til sport og spill.

I Børselv i Porsanger er det reist et kvensk språk- og kultursenter: Kventunet. Kventunet endret navn til Kainun institutti — Kvensk institutt i og skal rette søkelyset mot det kvenske språket. Storhallmessa er en handelsmesse. Ifølge arrangørene har arrangementet flere tusen besøkende.

speed dating i stranda

Messa arrangeres i Storhallen helga før Dansegallaen arrangeres i Storhallen første helga i juni. Hver pinse arrangeres caravantreff i og utenfor Storhallen med salg og utstilling av campingvogner og bobiler samt diverse underholdning og aktiviteter for deltakerne.

Gladlakselvdagene i slutten av juli er en kombinasjon av laksefestival, torgsalg, klassetreff og andre arrangementer i sommervarmen.

Midnattsrocken er Nord-Norges 3. Festivalen arrangeres på Brennelvneset i juli måned. Hit kommer lokale musikere og kjente nasjonale og internasjonale stjerner.

trøndelag singeltreff

I tillegg enslig i kvalsund stjerner fra Idolkonkurransen funnet veien til Lakselv de siste årene, der de har avholdt familiekonsert på Brennelvneset i etterkant av Midnattsrocken]. Kulturmåneden oktober gjenspeiler kommunens kulturliv, og benyttes til å vise frem kommunens kunst- idretts- og kulturliv med bl.

Målsettingen med kulturmåneden er å få til minnerike og glade dager som en innledning til mørketiden. Snøscootermessa som avholdes i Storhallen i slutten av november kan by på alt som er nytt og spennende på scooterfronten.

Også dette arrangementet har flere tusen besøkende i løpet av helga.