Enslig i hole


enslig i hole gay dating i fauske

Personer som ikke har økonomi til å betale for juridisk rådgivning eller sakførsel. Formuesgrensen er kr Du har ikke tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker dine utgifter til juridisk bistand med mindre særlige forhold gjør det rimelig I enkelte tilfeller kan Statsforvalteren gjøre unntak for inntektsgrensen.

enslig i hole sunndal singel treff

Uavhengig av inntekt og formue kan det ytes fri rettshjelp i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern i saker om militærnekting i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging for å vurdere anmeldelse i forbindelse enslig i hole voldtekt for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning Advokaten du ønsker å benytte, må normalt holde til i nærheten av der du bor eller oppholder deg.

Pris for tjenesten Personer med bruttoinntekt under kr ,- pr.

enslig i hole online dating florø

Brosjyrer, dokumenter.