Dating steder sør-aurdal, Dating Med Damer Fra Søgne


dating steder sør-aurdal

Henviser til vår norddal single speed nytt vindu. Jeg vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold som jeg blir kjent med eller erfarer under mitt arbeid. Jeg har lest de lovbestemmelser som er anført i denne erklæring. Jeg er dermed klar over straffelovens kapittel 21 samt markedsføringslovens § 28 og § Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar.

Jeg er også klar over at taushetsplikten gjelder både i den tiden jeg er tilknyttet frivilligsentralen og etter at mitt engasjement er avsluttet.

dating steder sør-aurdal

Som frivillig forplikter jeg meg til å: si fra når jeg dating steder sør-aurdal syk, eller av annen grunn er forhindret fra å komme. Relevante lovsteder Markedsføringslovens §§ 28 og 29 Taushetspliktens omfang Taushetsplikten omfatter helse- og sykdomsforhold, følelsesliv, livssyn, og religion, familieforhold og slektskap, utdanning, holdninger, arbeid og økonomiske situasjon, fødested, personnummer, statsborgerskap, yrke, bosted og arbeidsted, - når brukeren gir opplysninger til daglig leder, frivillig hjelper, eller styret, som ledd i hjelpearbeidet, og når videreformidling kan medføre skadevirkning for den det gjelder.

dating steder sør-aurdal

Bruk på nett Taushetserklæringen gjelder også dersom den frivillige har bekreftet at den er akseptert på en nettside. Lest og akseptert.

dating steder sør-aurdal