Austrheim dating site


Type Story Eit øyriket Dette spreidde øyområdet, med over store og små øyar, er eit gammalt kulturområde og eitt av dei finaste sjøbruksområde og kystmiljø i fylket.

austrheim dating site

I Øyane har båten vore livsnødvendig gjennom mange tusen år; heilt frå steinalderfolket ferdast her i sine skinnbåtar og fram til dei smekre betongbruene som spenner over straumane: Bakkastraumen, Kjelstraumen og Fosnstraumen. Frå naturalhushald til oljealder Frå Snekkeviki kan du vandra ein innholdsrik kulturstig fram til det fine vesle kvernhusanlegget i Hoplandsmarka - eit nærbilete av naturalhushaldets energiforsyning.

Og med den i tankane har du det rette perspektivet strand singelklubb å sjå Mongstad-anlegget, like innanfor grensa til Lindås.

austrheim dating site

Heilt nord på Austrheim dating site smalnar landskapet av i eit smalt nes: Vardetangen. Dette er fastlandsnoregs vestlegaste punkt.

austrheim dating site

Stadnamn Austrheim tyder beintfram «heimen i aust». Truleg har ein eldre gard «Vestrheim» gått inn i Austrheim. Førland inneheld gno.

austrheim dating site

Namn på Kross- kan ha ulike opphav, m. Førsteleddet i Kjelstraumen, skrive Keilustraumr i gno. Hopland er usikkert, namnet finst òg i Meland.

austrheim dating site

Sisteleddet i Rongevær tyder «opphaldsstad». Njøti, ofte skrive Njøten, heng saman med gno.

austrheim dating site

Mastrevik Mastrevikane fortel kanskje om at dei har skipa ut skipsmaster her. Fonnes er usikkert, det er tolka både som «framneset» og som «ferjestadneset».

Best Dating Apps in Japan【日本のベストデートアプリ】